David Avilés

David Avilés

La lluita europea contra els paradisos fiscals

Per primer cop a la història, la Unió Europea ha consensuat una llista de 17 territoris considerats com a paradisos fiscals, entre els quals destaquen Corea del Sud, Mongòlia, Panamà, Tunísia i els...

El nou reglament de la UE de protecció de dades

Amb l’entrada de l’any nou, comença el compte enrere per a l’entrada en vigor del reglament general de protecció de dades europeu, que resultarà plenament aplicable a partir del 25 de maig del...

Oxigen per als autònoms

La publicació el passat 25 d’octubre de la llei 6/2017 de Reformes Urgents del Treball autònoms, pretén contribuir a facilitar els fluxes d’entrada de treballadors al mercat de treball autònom....

Regular les criptomonedes i el Blockchain

Una qüestió amb què de vegades ens trobem els juristes és que la legislació és incapaç de mantenir-se actualitzada davant l’avanç de les noves tecnologies. D’això n’he estat testimoni recentment...

Fre als inversors especulatius

De resultes de la crisi financera, la Comissió Europea ha establert un paquet de mesures destinades a fomentar la implicació dels accionistes inversors de les societats cotitzades. Sembla ser que el...

Amnistia fiscal

El 8 de juny passat es va publicar la sentència del Tribunal Constitucional que en essència declara inconstitucional l’amnistia fiscal de l’any 2012. Si fem memòria, l’amnistia atorgava la possibilitat...

Setge al Popular

Fa gairebé un any, l’Autoritat Bancària Europea (AEB) publicava els resultats dels tests d’estrès als quals va sotmetre a les entitats més significatives de l’entorn UE. El Banc Popular va ser...

Europa davant el mercat hipotecari espanyol

La regulació del mercat hipotecari espanyol ha esdevingut contínuament conflictiva des que va començar la crisi econòmica. Des de la problemàtica inicialment plantejada per les execucions hipotecàries...

Nova redacció del Codi Civil de Catalunya

El passat 22 de febrer es va publicar definitivament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la Llei 3/2017, de 15 de febrer, que conté el Llibre Sisè del Codi Civil Català, relatiu a...