Eines

A les administracions és on hi ha més risc d'absentisme presencial.  LLUIS MARTÍNEZ
7 mesures correctives

Vegetals a l'oficina

L'«absentisme presencial», persones que passen la major part de la jornada laboral fent veure que treballen, pot arribar fins a una tercera part de la plantilla. L'empresa té eines per evitar que s'estengui la cultura d'escalfar la cadira

-

La mort s'ha tornat a abaratir

Tot i la rebaixa de l'impost de successions, que ha entrat en la segona fase, en molts casos és més favorable donar en vida

Sol·licitar ERO de suspensió

El procediment s'inicia amb la sol·licitud al Departament de Treball de l'ERO de suspensió, mentre que simultàniament, s'inicien negociacions durant 15 dies naturals amb el Comitè d'Empresa, amb l'objectiu...

Impost sobre societats

Des del dia 19 de febrer de 2009 és obligatori informar a l'Impost sobre Societats de les operacions que l'entitat hagi fet amb parts vinculades durant l'exercici fiscal anterior. Les operacions vinculades...

Circ du soleil és un exemple de com arribar a emocionar per la via de la innovació.  ARXIU
Aprendre a innovar

Innovar a l'empresa? Primer, siguem creatius...

Si hi ha un nou déu, sens dubte és la innovació. Tothom en parla, tothom se n'omple la boca. Si volem sortir de la crisi –diuen– cal innovar. Si volem fer que les nostres empreses siguin més competitives...

El gestor de comunitats virtuals ha d'escoltar les múltiples veus que s'expressen en el món del web 2.0.  LLUÍS ROMERO

La veu, les orelles i els ulls de l'empresa

PROFESSIÓ nova. El món empresarial descobreix la figura del gestor de comunitats virtuals, que és el nexe a les xarxes socials entre els usuaris i clients de la marca i la companyia que representa

El president de l'ICO, José María Ayala, firmant el conveni sobre crèdit directe.

L'Estat fa de banquer per a les pimes

crèdit directe. L'ICO ha engegat una línia que assumeix el 100% del risc de préstecs de fins a 200.000 euros per a inversió o liquiditat

fiscalitat. iva

Actualment moltes empreses es troben en la situació d'haver ingressat IVA a Hisenda sense haver cobrat les factures dels seus clients. Els requisits per recuperar l'IVA ingressat i no cobrat del client...

Classe a l'escola de negocis ESADE  ARXIU
gestió empresarial

El què, el com i el qui d'un camp de coneixement

Sent aquest el número d'inici de L'Econòmic, primer de tot vull desitjar a tot el seu equip molts èxits en aquest projecte valent i necessari, i aprofitar, també, per agrair-los la confiança que em...

Si no heu trobat la notícia que buscàveu, proveu amb el nostre cercador.