Francesc Roca Rosell

Francesc Roca Rosell

DE MEMÒRIA

La nova economia d'Estanislau Ruiz i Ponsetí

DE MEMÒRIA

Fills i vots, (Alfred Sauvy 1944)

DE MEMÒRIA

La terra, des de la lluna (1857)

DE MEMÒRIA

A Amèrica i d'Europa (1888)

DE MEMÒRIA

La xarxa elèctrica (1933)

DE MEMÒRIA

Camps catalans a nou països

DE MEMÒRIA
Francesc Roca Rosell

Catalans a l'índia

El monestir de Pedralbes fou una iniciativa d'Elisenda de Montcada.  ARXIU
DE MEMÒRIA

Innovacions femenines

Moltes empreses han adoptat noves fórmules organitzatives, com ara l'Hospital de la Santa Creu.  ARXIU
DE MEMÒRIA

L'economia líquida