Focus

Un impost de societats de pel·lícula

La plataforma de pel·lícules i sèries Netflix va pagar 3.146 euros per l’impost de societats el 2018, el seu primer exercici a l’Estat. En la declaració fiscal no va tenir en compte la quota que paguen els clients, que ingressa la matriu europea que està a Holanda, amb un règim fiscal més favorable. Recentment, Netflix ha anunciat que corregirà aquesta situació.