Política de Privacitat

Hermes Comunicacions S.A. respecta el seu dret a la privacitat i compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i la Llei  Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades  Personals i garantia de drets digitals, així com qualsevol altra norma que pugui desenvolupar-lo o complementar-les en un futur.

 

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

El responsable del tractament de les dades personals és Hermes Comunicacions S.A., SLL, amb CIF A-17374547, domicili social al carrer Falgàs, núm. 13, 17005 de Girona, inscrita en el Registre Mercantil de Girona.

Adreça postal: Carrer Falgàs, núm. 13, 17005, Girona

Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

RECOLLIDA I OBTENCIÓ DE DADES PERSONALS

Hermes Comunicacions S.A., recull i tracta les dades personals que vostè voluntàriament ens proporciona a través de la seva interacció amb el nostre lloc web, en concret:

 • En donar-se d'alta com a usuari registrat de les nostres webs.
 • En subscriure's a algun dels nostres productes.
 • En enviar-nos algun tipus d’informació o document.

Únicament estarà obligat a proporcionar les dades personals que siguin necessàries per tal que Hermes Comunicacions S.A. pugui prestar-li els serveis o posar a la seva disposició les funcionalitats del lloc web que vostè hagi sol·licitat.

Vostè garanteix i respon, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals proporcionades i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.

 

QUINES DADES PERSONALS SÓN TRACTADES?

 • Dades identificatives, nom, cognoms, document d'identitat (número o codi d'identificació fiscal, número d'identificació d'estranger, passaport o permís de residència).
 • Dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfon fix, número de telèfon mòbil.
 • Dades transaccionals: informació sobre compres, comandes, contractes, facturació i cobrament, mètodes de pagament, dades bancàries i qualsevol dada relativa a les seves transaccions amb nosaltres.
 • Dades electròniques: adreça IP, tipus i idioma del navegador, domini a través del qual s'accedeix al web, dades de navegació, activitat en el lloc web.

 

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES PERSONALS?

 • Proporcionar-li informació sol·licitada per vostè, sobre productes o serveis. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.
 • Per enviar-li el nostre newsletter amb els titulars del dia, comentaris o campanyes sobre productes i serveis de Hermes Comunicacions S.A., i productes i serveis de tercers comercialitzats i distribuïts per Hermes Comuniciacions, S.A. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.
 • Donar-lo d'alta com a client, processar les seves transaccions, gestionar la relació contractual amb vostè, enviar-li la informació sobre productes i serveis, facturació, cobraments, pagaments i qualsevol comunicació de servei o relacionada amb el seu contracte, descomptes i promocions i realització d'enquestes de satisfacció o relacionades amb els productes i serveis comercialitzats i distribuïts per Hermes Comunicacions S.A. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és, en cas de tractar-se d'un client residencial, l'execució del contracte de venda de productes o prestació de serveis amb Hermes Comunicacions S.A., i en el cas de tractar-se d'un client corporatiu, el nostre interès legítim en contractar i prestar els nostres serveis a la companyia o organització en què vostè és empleat o presta serveis.
 • Crear un compte d’usuari per accedir al web i facilitar-li l’accés a la informació i serveis disponibles en aquesta: informació sobre el seu compte de client, facturació i pagaments. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és, en cas de tractar-se d'un client residencial, l'execució del contracte de venda de productes o prestació de serveis amb Hermes Comunicacions S.A., i en el cas de tractar-se d'un client corporatiu, el nostre interès legítim en contractar i prestar els nostres serveis a la companyia o organització en què vostè és empleat o presta serveis.
 • Si presta el seu consentiment, amb la finalitat de enviar-li comunicacions comercials dels nostres productes i serveis i dels productes i serveis de tercers comercialitzats i distribuïts per Hermes Comunicacions, S.A, fer-li arribar les nostres publicacions, informació promocional i publicitària, d'acord amb els seus interessos i en base a un perfil elaborat per nosaltres, per telèfon, correu postal i correu electrònic. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.
 • Garantir la seguretat del nostre lloc web i de la informació. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és l'interès legítim en proporcionar un entorn segur i evitar danys als sistemes de Hermes Comunicacions S.A., i a la informació dels seus usuaris, així com l'accés no autoritzat i l'ús indegut dels mateixos .

Pel que fa a les finalitats de l'ús de les cookies, consulteu la secció “Política de cookies”.

Quan la base del tractament sigui el consentiment, vostè podrà revocar-ho en qualsevol moment des del seu “Panell d’usuari” o enviant-nos una comunicació a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. acompanyant una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, indicant la seva adreça a efectes de comunicacions i proporcionant els detalls necessaris per a processar la sol·licitud.

Recordi que rebre informació comercial no és essencial per mantenir la relació que tenim amb vostè. Si prefereix no rebre comunicacions comercials, podrà informar-nos en qualsevol moment per les vies indicades o bé donar-se de baixa a l'enllaç que es facilita a aquests efectes en les comunicacions comercials per correu electrònic que rebi.

Per tal de poder oferir-li productes i/o serveis d'acord amb els seus interessos i millorar la seva experiència d'usuari, podrem elaborar un "perfil comercial" d'acord amb la informació facilitada. No obstant això, no es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

 

AMB QUI COMPARTIM LES SEVES DADES PERSONALS?

Hermes Comunicacions S.A. no ven ni lloga les seves dades personals a tercers i només les comunicarà a persones o entitats si obtenim el seu consentiment previ o en compliment o de conformitat amb la legislació aplicable quan aquest consentiment no sigui necessari per a una transferència específica.

Compartirem o donarem accés a tercers a les seves dades personals quan fer-ho sigui necessari per aconseguir un dels objectius que es descriuen a continuació i de conformitat amb la legislació vigent:

 • Els nostres proveïdors. Hermes Comunicacions S.A. comunicarà o permetrà l'accés a les seves dades personals a empreses que ens presten serveis sota un contracte, quan sigui necessari pel compliment de les finalitats descrites en la secció "Amb quina finalitat utilitzem les seves dades personals?". Si algun d'aquests proveïdors de serveis necessita accedir a les seves dades personals, els utilitzen únicament per prestar-nos un servei i d'acord amb les nostres instruccions. 
 • Obligacions legals: Hermes Comunicacions S.A. podrà comunicar les seves dades personals quan la cessió estigui autoritzada per llei o sigui necessària per donar compliment a una obligació legal, incloent la cessió a les autoritats competents, jutges i tribunals.
 • Si per al compliment de les finalitats descrites en la present Política de Privacitat fos necessari transferir les seves dades personals a països on el nivell de protecció pot no ser el mateix que el proporcionat a Espanya, Hermes Comunicacions S.A. l'informarà degudament i complirà amb les previsions legals aplicables, sol·licitant el seu consentiment o oferint garanties adequades.

 

QUANT TEMPS CONSERVEM LES DADES PERSONALS?

Hermes Comunicacions S.A. conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per complir amb les finalitats per a les quals van ser recollides, sempre que no exerciti el seu dret de supressió o de revocar el seu consentiment.

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS RESPECTE AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

 • Dret d'informació: Vostè té dret a ser informat de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill, sobre la utilització i tractament de les seves dades personals.
 • Dret d'accés: Vostè té dret a sol·licitar-nos en qualsevol moment que li confirmem si estem tractant les seves dades personals, a que li facilitem accés a les seves dades i a la informació sobre el seu tractament i a obtenir una còpia de les dades. La còpia de les seves dades personals que li facilitem serà gratuïta si bé la sol·licitud de còpies addicionals podrà estar subjecta al cobrament d'una quantitat raonable basada en els costos administratius. Per la nostra banda, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat o requerir-li més informació que sigui necessària per gestionar la seva sol·licitud.
 • Dret de rectificació: Vostè té dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes, no actualitzades o incompletes que li concerneixin. També podrà sol·licitar que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
 • Dret de supressió -dret a l'oblit-: Vostè té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre d'altres motius i sempre que es realitzi un judici de proporcionalitat, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i no es tracti sobre fets o successos d'actualitat i prevalgui el dret a la informació. Malgrat tot, aquest dret no és absolut, de manera que Hermes Comunicacions S.A. podrà seguir mantenint les dades degudament bloquejades en els supòsits previstos per la normativa aplicable.
 • Dret a limitar el tractament: Vostè té dret a sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals, la qual cosa significa que podrem seguir emmagatzemant-les, però no seguir tractant-les si es compleix alguna de les següents condicions:
  • Que vostè impugni l'exactitud de les dades, durant un termini de temps que permeti al responsable verificar l'exactitud d'aquestes dades.
  • El tractament sigui il·lícit i vostè s'oposi a la supressió de les dades i, en el seu lloc, sol·liciti la limitació del seu ús.
  • Hermes Comunicacions S.A. ja no necessiti les dades per a les finalitats del tractament, però vostè els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Vostè s'hagi oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims de Hermes Comunicacions S.A. prevalen sobre els seus.
 • Dret a la portabilitat de les dades: Vostè té dret a que les seves dades siguin transmeses a un altre responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica. Aquest dret s'aplica quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el consentiment o en l'execució d'un contracte i aquest tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.
 • Dret d'oposició: Aquest dret li permet oposar-se al tractament de les seves dades personals, inclosa l'elaboració de perfils. No podrem atendre al seu dret únicament quan tractem les seves dades en el cas que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament o per la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a revocar el consentiment: En els casos en què hàgim obtingut el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals en relació amb determinades activitats, podrà retirar-lo en qualsevol moment.
 • Dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control: Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de la qual pot consultar a http://www.agpd.es.

Podrà exercir els seus drets enviant-nos una comunicació a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., acompanyant un document acreditatiu de la seva identitat i proporcionant els detalls necessaris per processar la sol·licitud.

XARXES SOCIALS

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control directe de Hermes Comunicacions S.A. i per tant la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L'objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa Hermes Comunicacions S.A..

En principi, s'aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L'usuari s'ha de comprometre a:

 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

Hermes Comunicacions S.A. no s'identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

Hermes Comunicacions S.A. es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

Recomanacions als usuaris / usuàries:

 • Revisi i llegeixi les condicions generals d'ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
 • Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
 • Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari a la xarxa social.
 • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
 • Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotjaran imatges relatives a terceres persones.     
 • No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d'aquests.

Les xarxes socials gestionades per Hermes Comunicacions S.A. són: 

Facebook: https://www.facebook.com/leconomic

Twitter: https://twitter.com/leconomic