Focus

Pròxima parada: impostos

Les dificultats per controlar els costos creixents del transport públic col·lectiu obliguen a cercar fonts d’ingressos alternatives que apunten a la creació d’una nova fiscalitat

Subscriu-te per 4 al mes

La Borsa
Més valors