Gran angular

El campus universitari: terra fèrtil per a la iniciativa privada

Entitats privades, plataformes digitals, grans companyies i multinacionals tecnològiques entren en el sector de la formació superior

El sistema universitari públic afronta el repte amb limitació de recursos i de capacitat de gestió, així com amb rigidesa normativa

Les universitats privades de renom internacional han creat les seves plataformes
Una de les eines que més penetració han tingut a Catalunya i a l’Estat espanyol és Coursera Les grans firmes tecnològiques miren d’entrar en aquest sector formatiu La nova llei impulsa la formació al llarg de la vida allà on només es feien graus i màsters
La universitat ha menystingut el fenomen per una certa sobreprotecció pública

La formació superior ha estat durant segles un espai quasi exclusiu de les universitats públiques, però en els darrers15anys han entrat amb força nous actors que veuen en aquest tram educatiu un negoci llaminer. La tecnologia ha permès altres sistemes d’accés i ha obert les portes a la possibilitat que altres operadors vegin en l’educació superior un negoci global més.

La presa de consciència d’un grup d’actors privats del potencial lucratiu de l’ensenyament superior es pot situar a partir de finals dels noranta. És quan comencen a veure que, més enllà de les universitats privades, molt consolidades, hi ha espai, perquè cada vegada hi ha més població al món que vol accedir a estudis universitaris. Així doncs, algunes plataformes o algunes universitats comencen a moure’s dins d’una tendència més o menys globalitzada, que ja durant la primera dècada del segle XXI, i sobretot en els darrers deu anys, esdevé un fenomen que no para d’expandir-se i diversificar-se.

Pablo Pareja, vicerector de personal docent i investigador de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), classifica aquests nous actors en tres grups: el de les universitats privades, el de plataformes digitals de formació no presencial i, finalment, el d’universitats privades de fama internacional que venen els seus cursos en línia.

Les universitats privades han fet en aquests darrers anys una eclosió molt forta. És cert que no tant a Catalunya, però sí en altres territoris de l’Estat espanyol, com la Comunitat de Madrid i el País Valencià.

Orígens

Algunes de les quals tenen arrels més locals, fomentades per iniciatives empresarials com, per exemple, Planeta Formació i Universitats, que té universitats privades a València i les Canàries i suma més de 135.000 estudiants. Altres institucions privades han estat promocionades per universitats estrangeres que han volgut obrir una filial aquí, que s’afegeixen a les iniciatives universitàries vinculades a l’Església o a institucions religioses, com la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliba CEU, creades i gestionades per l’Opus Dei.

La proporció entre oferta pública i privada, que tradicionalment es decantava cap a la banda pública, s’ha equilibrat, i ara el pes està molt més igualat. Al conjunt de l’Estat, el nombre d’universitats privades autoritzades s’acosta al de les públiques (43 i 50, respectivament). En els últims 25 anys, el nombre d’universitats públiques s’ha mantingut inalterat: 47 de presencials, una a distància i dues d’especials. I el de les privades s’ha multiplicat per 2,7 (36 centres privats presencials i set a distància).

A Catalunya hi ha cinc universitats privades, creades entre el 1994 i el 2003, amb la particularitat que són sense ànim de lucre. Blanquerna-Universitat Ramon Llull és una comunitat universitària i professional singular, sense ànim de lucre i cofundadora de la Universitat Ramon Llull, la primera universitat privada de Catalunya, de la qual forma part juntament amb Esade, IQS, La Salle, Fundació Pere Tarrés, Facultat de Filosofia de Catalunya, la Facultat de Turisme, ESDI, entre d’altres.

Per la seva banda, la Universitat de Vic -Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) és de titularitat de la Fundació Universitària Balmes, però és un ens d’iniciativa pública territorial.

L’única universitat que no és presencial al nostre país és la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Tot i que és formalment privada, tampoc té afany de lucre i els preus estan vinculats a un decret de la Generalitat. Actualment disposa d’un volum total de 87.000 estudiants.

Sense ànim de lucre

“A Catalunya, hi ha hagut un consens social i polític davant la universitat pública ben diferent del d’altres territoris com Madrid. S’han acceptat universitats que no tinguessin ànim de lucre”, explica Daniel Crespo, rector de la UPC i president de l’Associació d’Universitats Públiques de Catalunya.

Però, tot i això, les dades de matriculats a les universitats privades tenen una tendència ascendent i, en canvi, el nombre de matriculacions a les públiques va en retrocés. Segons recull l’informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), finançada pel Banc Santander i que recopila dades de totes les universitats de l’Estat, si l’any 2006 hi havia 155.000 estudiants a les universitats públiques de Catalunya, el curs passat la xifra era de 150.000. En canvi, a les universitats privades els alumnes catalans han passat de 58.000 a 78.000 en el mateix període de temps (vegeu gràfic).

Si s’amplia el focus als màsters universitaris, el pes que té el nombre d’estudiants matriculats en la iniciativa privada (53%) ha canviat substancialment en quinze anys. I això que el preu que pot representar un tipus d’universitat respecte a l’altre és pràcticament el doble.

Ángela Mediavilla, responsable del gabinet tècnic de la Fundación CYD, creu que aquesta eclosió de la universitat privada es deu al fet que té una flexibilitat que no té la pública i això els ha permès diferenciar-se i especialitzar-se en titulacions més instrumentals. “A més, han fet una aposta més gran per les propostes híbrides, i això els ha impulsat per ampliar el públic potencial i trobar una nova veta de mercat, la de les persones que volen formar-se al llarg de la seva vida”, diu Mediavilla.

Per la seva banda, Carles Ramió, catedràtic de ciència política i de l’administració a la Universitat Pompeu Fabra, hi afegeix dos elements més per entendre el fenomen. Per una banda, el canvi de concepció que ha tingut la universitat privada. “Mentre que fins als anys noranta era una opció bàsicament escollida per estudiants de més recursos que no havien assolit la nota de tall de la pública, ara, fruit del creixent infantilisme social, les famílies escullen opcions privades perquè interpreten que els seus fills estaran més vigilats, i s’imposa una mena de contrasentit en l’esperit universitari.” L’altre element clau és que, per Ramió, la privada crea una xarxa de contactes més gran per trobar feina.

Pel que fa al segon grup de nous actors en la formació universitària, és el que s’enquadra més en un context de canvi de la societat i la revolució digital. Es refereix a un seguit de plataformes virtuals que ofereixen una formació més ajustada a allò que puntualment vol l’estudiant.

Món anglosaxó

Aquestes firmes digitals que tenen la seu al món anglosaxó funcionen de la manera següent: aglutinen cursos o paquets formatius que ofereixen universitats i hi donen forma, i els adquireixen perfils d’estudiants que d’una altra manera no podrien formar-se. Així, les plataformes venen cursos de la Universitat de Harvard, per posar-ne un exemple, sense que l’alumne hagi de trepitjar ni un dia Boston, oferint un paquet d’un professor d’aquesta universitat, de la qual obtindrà un certificat. Les temàtiques són molt diverses, des de genètica fins a coneixements sobre la Xina.

“El seu model no implica la renúncia vital que exigeix la universitat tradicional”, hi afegeix Pareja. Algú que decideix fer un curs o un programa de formació en línia amb una plataforma d’aquesta mena ho pot fer mentre treballa o mentre fa altres coses a la vida.

Una de les plataformes que més penetració han tingut a Catalunya és Coursera. Es tracta d’una eina d’educació i aprenentatge de cursos classificats oficialment com a cursos en línia en obert massius (MOOC, per la sigla en anglès). Va començar a funcionar l’any 2011, està desenvolupada per acadèmics de la Universitat de Stanford i la propietat correspon a diverses empreses.

Diversitat

Coursera ofereix cursos, tant gratuïts com de pagament, sobre temes variats en l’àmbit universitari, però oberts i en diversos idiomes, com anglès, espanyol, francès, italià i xinès. El mateix Departament d’Estat dels Estats Units fa costat al projecte perquè concedeix els certificats de Coursera de manera gratuïta als consolats i ambaixades. Hi ha altres noms d’aquest grup com ara Miríadax, SDG Academy (UN Sustainable Development Solutions Network) i Tutellus.

El tercer grup a què es refereix el vicerector de la UPF i que ha acabat d’alterar l’escenari de la formació superior és el de les universitats amb més renom internacional, majoritàriament privades. Des de Cambridge i Harvard fins a la London School of Economics, MIT i Berkeley, que, conscients de la seva força i de la importància de la seva marca, han decidit oferir també part dels seus programes a través de plataformes en línia pròpies. La seva formació agafa una altra dimensió per als seus cursos i multipliquen els potencials clients.

EdX és un bon exemple d’una plataforma d’educació i aprenentatge de cursos en línia fundada per Harvard i MIT i destinada a estudiants de tot el món. L’organització és global i sense ànim de lucre, i es marca com a objectiu transformar l’educació tradicional.

Nou paradigma

Carles Ramió, que va escriure fa dos anys el llibre La universitat, a la cruïlla, en què descrivia el canvi de paradigma en l’educació superior, enumera altres competidors per a les universitats tradicionals en aquest tram de la formació. “Cada cop hi ha més corporacions de grans dimensions que volen tenir la seva formació superior pròpia, perquè sembla que no els acaba d’agradar el perfil que surt de les universitats clàssiques”, explica. A casa nostra la firma automobilística SEAT havia mostrat la seva predisposició a tirar endavant una iniciativa d’aquest estil formatiu, però encara no ha acabat de concretar-se.

Encara sense materialitzar-se però com a gran amenaça en l’horitzó, les grans multinacionals tecnològiques com ara Google, Amazon i Facebook s’han mostrat interessades a obrir línies de negoci en el sector de l’ensenyament superior, interessades pels atractius d’aquesta activitat.

Nous actors

Aquesta eclosió i consolidació de nova competència en l’ensenyament superior té una importància vital per a les universitats, que han vist com la seva funció social és qüestionada. Aquestes institucions, que funcionen des de fa segles per contribuir al coneixement i a la formació de ciutadans, han anat en certa manera a remolc dels canvis. “Potser no ens hem transformat tant. No es tracta només de respondre a allò que el mercat vol de nosaltres, sinó ser capaços de sorprendre’l o qüestionar com funciona el món”, diu Pareja, per a qui els canvis que les noves generacions esperen de la seva etapa en la formació superior han deixat la universitat tradicional en una posició incòmoda i han afavorit l’eclosió d’aquests altres actors.

I aquests actors, a poc a poc, aprofitant aquest nou context, perquè són una mica més àgils, perquè s’ajusten més a les expectatives immediates que poden tenir aquestes generacions més joves o perquè responen més bé a allò que el mercat espera i també perquè no estan subjectes a tanta rigidesa formativa o als problemes de finançament, han guanyat quota.

Amb el temps, amb aquest canvi en el qual la qualitat també ha estat revisada, s’han trobat amb un escenari que és molt diferent, i la universitat potser no havia fet l’exercici de reflexió necessari.

En el cas de casa nostra, hi ha una situació molt particular, ja que el sistema universitari és un sistema molt reglat que ha viscut d’una certa sobreprotecció pública. És a dir, en la mesura que per poder accedir a un doctorat es necessita tenir un títol de màster oficial, o que per a certes professions, com l’advocacia, la medicina, l’arquitectura o l’ensenyament, així com per ser funcionari, es necessita titulació oficial, els ha fet creure que estaven salvats dels “invasors”. “Enteníem el sistema universitari com si fos un sistema de consum intern”, reflexiona el vicerector de la UPF.

La universitat pública arrossega, a més, unes lloses que no tenen els seus competidors: l’infrafinançament i una rigidesa normativa que fa que sigui més costós adaptar-se a les noves demandes. “Malgrat les reformes legislatives, és difícil que tingui prou flexibilitat per oferir programes formatius que atenguin les necessitats de les empreses i que ho faci amb temps”, així de contundent es mostrava Martí Parellada, economista i catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona (UB), en la darrera Jornada dels Economistes.

Parellada explicava que, per posar en marxa un grau, des que surt la idea en un departament fins que està aprovat per la Generalitat, poden passar fàcilment entre quatre i sis anys. “Fins i tot ha d’estar aprovat pel Consell de Ministres. Tot plegat és un tema molt complicat”, hi afegia Parellada. A més a més, les empreses més capdavanteres i emergents cada vegada són menys captives dels títols universitaris oficials. “A aquestes empreses només els interessen les competències reals dels seus empleats futurs, i aquestes competències també es poden adquirir amb formació no reglada, que en molts casos proporcionen algunes universitats, però també moltes institucions no universitàries”, diu Carles Ramió.

En la mesura que el món ja s’ha obert, la tradicional posició de domini de la universitat pública ha quedat qüestionada.

Moviments

Així doncs, algunes organitzacions universitàries públiques, amb més o menys intensitat, han començat a moure fitxa en vista de l’assalt de tots els nous actors. El rector de la UPC explica que, esperonats per la nova llei orgànica del sistema universitari (LOSU), que va entrar en vigor l’abril passat, i que impulsa les universitats a oferir formació al llarg de la vida, aquesta acció està començant a tenir-se en compte. “Estem acostumats des de la universitat a pensar en tres nivells, el grau, el màster i el doctorat, i ara hem d’incorporar una formació continuada al llarg de tota la vida, que és el que ens demana la societat”, hi afegeix.

Tant sí com no

Pau Hortal, vicepresident de la Fundació Ergon, dedicada a l’estudi i l’anàlisi del mercat de treball, creu que això que fa la UPC és una sortida imprescindible. “La universitat que vulgui subsistir s’haurà de convertir en una aliada de l’entorn empresarial i organitzatiu i de l’entorn administratiu. Convindria que incorpori en la seva oferta tot el que seria l’adaptabilitat de la formació contínua, de la formació professional i de l’ocupabilitat, per donar resposta a la falta de talent que viu el mercat de treball”, hi afegeix.

Per ampliar aquesta formació, però, els consultats coincideixen a indicar que caldrà dotar de més recursos les universitats públiques. “Hem anat perdent professorat en el món universitari i el que tenim està saturat cada cop amb més tasques”, creu Daniel Crespo.

En vista d’aquest repte, hi ha veus que creuen que toca canviar la relació entre les universitats i els estudiants i fer-los partícips de manera activa en el seu procés d’aprenentatge, i, és clar, incorporar la intel·ligència artificial en els processos d’ensenyament per introduir programes més curts i microcredencials que siguin útils per a persones de diverses edats.

Buscar el gris
Ara com ara, existeix una dicotomia ben marcada entre el que és la iniciativa universitària privada i la iniciativa universitària pública. Pels experts, trobar un espai intermedi entre les dues parts permetria no deixar la iniciativa pública en un espai d’ofec.
El valor de la docència
Pel catedràtic de la UPF Carles Ramió, les universitats públiques han renunciat a un dels valors que les caracteritzaven: la docència. Ramió considera que el professorat és, justament en el moment en què més vocació pedagògica se li demana, més recercador que professor. “Caldrà incorporar més perfils de professorat i no exigir a una mateixa persona totes les facetes: professor, recercador i, ara també, emprenedor”, proposa Ramió.
5.000
alumnes menys
tenen les universitats públiques catalanes: han passat de 155.000 estudiants l’any 2006 a 150.000 el 2021.
5
universitats
de titularitat privada té Catalunya, però amb la particularitat que totes són sense ànim de lucre.
Per 2,7
s’ha multiplicat
a tot l’Estat el nombre d’universitats d’iniciativa privada. A Catalunya la proporció és inferior.
20,7%
de diferència
hi ha entre la despesa en les institucions d’educació superior a l’Estat espanyol i a la resta de l’OCDE.
14%
d’estudiants estrangers
hi ha a les universitats catalanes, un dels percentatges més elevats de tot l’Estat espanyol.
6
anys
és el temps que es pot trigar per crear un grau nou a la universitat des que es té la idea fins que s’aprova. També ha de passar pel Consell de Ministres.


Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.