Emprenedors

La connectivitat intel·ligent arriba als vaixells

Quan arriba l’hora d’un cop de timó

Neix l’espai que canalitza oferta i demanda de classes particulars

Formadors ‘on line’ de producte

El reconeixement facial biomètric entra a la banca mòbil

Viatjar sol i compartir experiències

Els manuscrits de la Catalunya sobirana

Llistat, geolocalitzat i puntuat l’univers vegà barceloní

Kiversal actualitza els audiòmetres

Deixeu que els nens programin

Contractar un cangur de confiança en menys d'una hora

Xocolata que et fa caure les llàgrimes

Referenciar l'accessibilitat i la mobilitat per a ús de tots

Emprendre per ajudar els emprenedors

Transportar mercaderia gran de manera fàcil, ràpida i econòmica

Comunicació àgil i ordenada per als saturats grups de WhatsApp

Invertir en un medicament esperançador

Ajuntaments i col·lectius asseguren les comunicacions

Donar més vida als aliments

Disposar del metge de confiança més enllà de la consulta física