Francesc Roca Rosell

Francesc Roca Rosell

DE MEMÒRIA

Exportacions a Orient (1911-1934)

DE MEMÒRIA

Creativitat (1965-1977)

DE MEMÒRIA

Més futuristes

DE MEMÒRIA

Reconeixements

DE MEMÒRIA

Educació per a l’altra meitat: fora cotilles

DE MEMÒRIA

Miracle, amb innovacions

DE MEMÒRIA

La nova classe mitjana (1936)

DE MEMÒRIA

Famílies: microempreses eficients

DE MEMÒRIA

Teoria de les necessitats