Francesc Roca Rosell

Francesc Roca Rosell

DE MEMÒRIA

El pont de Sant Petersburg

DE MEMÒRIA

Benefici o renda a Madrid?

DE MEMÒRIA

”Conèixer-nos”

DE MEMÒRIA

El 2020 no és el 1945

DE MEMÒRIA

El talent català

DE MEMÒRIA

Meravelles no escrites

DE MEMÒRIA

El senyor K

DE MEMÒRIA

525 per 1

DE MEMÒRIA

Del 14 al 33 (del 1972 al 2019)