Francesc Roca Rosell

Francesc Roca Rosell

DE MEMÒRIA

Catalunya 2030-2040

DE MEMÒRIA

Les 8 hores es converteixen en 24

DE MEMÒRIA

L’èxit de les amèriques

DE MEMÒRIA

Microfamílies i educació

DE MEMÒRIA

Alimentació i economia

DE MEMÒRIA

“Fem història”

DE MEMÒRIA

Llarga vida amb innovacions

DE MEMÒRIA

Multinacionals i independències

DE MEMÒRIA

L’1 per 1.000 és més que el 3 per 1.000