Francesc Roca Rosell

Francesc Roca Rosell

DE MEMÒRIA

A Amèrica i d'Europa (1888)

DE MEMÒRIA

La xarxa elèctrica (1933)

DE MEMÒRIA

Camps catalans a nou països

DE MEMÒRIA
Francesc Roca Rosell

Catalans a l'índia

El monestir de Pedralbes fou una iniciativa d'Elisenda de Montcada.  ARXIU
DE MEMÒRIA

Innovacions femenines

Moltes empreses han adoptat noves fórmules organitzatives, com ara l'Hospital de la Santa Creu.  ARXIU
DE MEMÒRIA

L'economia líquida

DE MEMÒRIA

Cinc oficis nous (1414–1972)

FRANCESC ROCA ROSELL
Professor de Política Econòmica de la UB

Catalunya, motor de canvi

El 1935 es va localitza la tesi catalana de Josep A. Gibernau a la George Washington University.  ARXIU
DE MEMÒRIA

La tesi de Washington (1935)