Francesc Roca Rosell

Francesc Roca Rosell

DE MEMÒRIA

En la línia d’Alí Bei

DE MEMÒRIA

Nou dimensions del turisme

DE MEMÒRIA

OFICIS ALS COGNOMS

DE MEMÒRIA

CREIXEMENT: CAUSES

DE MEMÒRIA

El paper moneda català (1936-1939)

DE MEMÒRIA

Lliçons de dos punts verds

DE MEMÒRIA

Navegació aèria (1902)

DE MEMÒRIA

Fet a Catalunya!

DE MEMÒRIA

Reinventant París, i Venècia