Oriol Amat

Oriol Amat

Empreses que sortiran reforçades de la covid-19

Un país amb sensibilitat industrial

En els moments més difícils també hi ha oportunitats

Si ho fem bé, evitarem la crisi econòmica

El coronavirus i la teoria de l’opinió contrària

Què s’espera de les persones que lideren?

Com són les empreses que tanquen

Perfil dels membres del consell d’administració

Podem reduir la jornada laboral i viure millor