Oriol Amat

Oriol Amat

Els factors diferencials de la banca cooperativa

Rescat de projectes privats amb diner públic

Necessitem més col·laboració publico-privada

Estratègies antiboicot

Puja la contribució de Catalunya a la UE

Les empreses milloren però queda molt per fer

El protocol i la supervivència de l’empresa familiar

Creant llocs de treball en l'era de la robotització

Paradisos fiscals