Oriol Amat

Oriol Amat

El repte de no ser estafat

Per què disminueix el poder adquisitiu?

Lideratges tòxics

Del malestar al benestar planetari

La setmana laboral de quatre dies

Radiografia de l’empresa catalana

Una economia inestable i massa riscos

La inflació empobreix més els pobres

La paràlisi en les organitzacions