Raül Ramos Lobo

Raül Ramos Lobo

.

A les portes d'una nova reforma laboral?

Tot i que els principals indicadors macroeconòmics indiquen que l'economia espanyola i la catalana mostren signes clars de recuperació, la publicació de les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA)...

.

Té sentit el canvi d'hora?

Cada cop que hem d'endarrerir o avançar els nostres rellotges pel canvi d'hora, ens fem la mateixa pregunta: realment, ens suposa un estalvi significatiu?Tal i com es pot veure als gràfics, el principal...

.

Anar a la llar d'infants té un preu però no anar-hi també té un cost

Com cada any per aquestes dates, comença el termini de preinscripció a les escoles de tots aquells nens i nenes que passat l'estiu s'incorporaran al sistema educatiu del nostre país. Ja he parlat en...

.

Repartir la feina per reduir l'atur

L'any 2011 Brynjolfsson i McAfe, investigadors del Massachussets Institute of Technology (MIT) van publicar el llibre Race Against the Machine (la cursa contra la màquina), on argumentaven que tot i que...

.

El 2014 en quatre gràfics

La setmana passada l'enquesta en línia de l'Econòmic demanava als seus lectors si 2015 seria l'any d'acabament de la crisi. La majoria dels que van respondre opinaven que no, però és cert que el 2014...

Es recupera (per fi) el mercat de treball?

Durant les últimes setmanes s'aprecia un cert optimisme sobre l'evolució recent del mercat de treball i sobre l'economia espanyola en el seu conjunt. Està justificada aquesta “eufòria” del govern...

.

Creixement econòmic i corrupció

Encara que pugui sorprendre, des d'una perspectiva teòrica, la corrupció pot tenir efectes positius o negatius sobre el creixement. Els arguments que abonen l'efecte positiu de la corrupció sobre el...

.

Es produirà una fugida de talent?

Entre el 1995 i el 2007 el pes de la població estrangera resident a l'Estat espanyol va augmentar des del 2% fins al 12%. Més del 20% d'aquests nous immigrants es van instal·lar a Catalunya. L'inici...

.

Educació i mercat de treball

La setmana passada es va presentar un dels informes que elabora regularment l'OCDE (OECD Education at a Glance 2014 - www.oecd.org/edu/eag.htm). Aquest informe se centra en l'anàlisi dels sistemes educatius...