Santiago Niño Becerra

Santiago Niño Becerra

Economia de Catalunya. Realitats, impactes i previsions

Empleats públics

L’Europa de les regions: la revolució francesa 2.0

1-O: la meva valoració

Generacions

Més sobre les pensions (A prop del final)

Setanta anys

El Primer de Maig del 2017

Digitalització