Santiago Niño Becerra

Santiago Niño Becerra

Resum

Els resums sempre comporten el final d'alguna cosa: es resumeix al final; i suposen un altre final, quan alguna cosa es resumeix poc queda ja per dir. El planeta té moltíssims problemes, però dos sobresurten...

La grip

La grip és un procés víric que comporta dues característiques que sempre es donen: 1) no té tractament; i 2) té un principi, un desenvolupament i una fi bastant definits. Amb la crisi del sistema...

2013

19 de gener. Fa cinc anys i mig que les coses no són com eren. Cinc anys i mig durant els quals no hem deixat de sentir, cada sis mesos, que els “brots verds”, la llum al final del túnel, i els senyals...

Creuament de camins

Penso que estem arribant a un final. A Catalunya, és clar, però no només. Una de les premisses bàsiques sobre les quals es va construir el que fins fa cinc anys va ser el model econòmic i social pel...

 LLUÍS ROMERO

Rescat (encara més)

S'han adonat que ja no es parla dels 5.000 milions d'euros que Catalunya necessitava ja!, però ja!, per pagar els venciments de deute que li vénen damunt en els pròxims mesos? Això és només un exemple...

Pep Duixans

Rescat! (més)

És cert, aquest títol era el de la meva col·laboració del mes de juliol (http://www.leconomic.cat/neco/article/4-economia/18-economia/562973-rescat.html) però Catalunya ja ha fet la petició de rescat...

Rescat!

No-ho-en-tenc. Fins ara ens deien, en el govern de Catalunya, alts càrrecs de l'administració catalana i figures de renom del partit d'aquest govern que calia esperar en relació amb tot el que està...

‘Soylent Green'

El d'avui és el títol d'un film dirigit per Richard Fleischer el 1973. Si no l'han vist els suggereixo que el vegin: el seu simbolisme s'adapta com un guant a la realitat actual. L'acció transcorre...

RETALLADES!!!

Retallades! El govern de la Generalitat de Catalunya ja va per la tercera ronda de retallades. Sanitat, educació, obres públiques... Res queda al marge de la destral governamental en la línia del que...