Focus

Transitar al més enllà de l’era del polímer

La tribu que cria les ‘start-ups’

La sanitat es rendeix a la tecnologia

El cava fa foc nou per reactivar-se

Miquel Rutllant
President del Clúster Audiovisual de Catalunya

“Les grans plataformes globals ja s’estan fixant en les nostres productores”

L’altra pantalla guanya terreny de manera sostinguda

Espigolar el talent emergent

Un lloc a la pantalla global

La reserva catalana dels busos interurbans

EL superàvit comercial es queda

La creació de valors entra a les empreses

Pors i tremolors

Retorn a la incerta normalitat

Adversaris per a Renfe

Quan volar va deixar de ser un luxe

El treball assalariat té els dies comptats?

Mobilitat laberíntica

Operadors multimodals?

Guerra d’aranzels

Emprendre i no morir al tercer any