David Avilés

David Avilés

Pla de l’Agència Tributària per al 2019

Reforma del dret de societats

Harmonització en matèria financera a la UE

El problema dels crèdits hipotecaris

Regulació ‘fintech’

Sobre els falsos autònoms

La regulació del secret empresarial

Les ‘fintech’ i la seva regulació

Dades personals a internet