Enric I. Canela

Enric I. Canela

Enlairem les universitats

Universitat amb lògica

Compartiments del coneixement

On és el coneixement?

La universitat secular

Universitat dins l’empresa

Sense vocacions científiques, país de serveis

Investigadors en la misèria

Legislar per a l’economia del coneixement