Enric I. Canela

Enric I. Canela

Universitat dins l’empresa

Sense vocacions científiques, país de serveis

Investigadors en la misèria

Legislar per a l’economia del coneixement

Titulats universitaris ‘prêt-à-porter’

La legislatura de la Ciència Oberta

La insuficiència financera de les universitats

La universitat, clau en el sistema de recerca català

La universitat híbrida