Enric I. Canela

Enric I. Canela

L’empresa i la universitat

La realitat de la universitat

Créixer en feina de qualitat

La recerca a la universitat

L'evolució de la universitat

Rànquings i escoles de negoci

Com voldria la universitat

Maquillatge a la nova LOMQE?

ENRIC I. CANELA
catedràtic de bioquímica i biologia molecular

Cap a la política universitària