Enric I. Canela

Enric I. Canela

Els estudiants universitàries mostren perplexitat a causa de tantes reformes.  ARXIU /QUIM PUIG

Els graus universitaris

Una mancança de Catalunya és la poca capacitat de traslladar el coneixement a la societat.  ARXIU

Traslladar el coneixement

Amb l'aposta per la innovació s'arriba abans a crear ocupació.  ARXIU

Les comunitats d'innovació

Un centre de R+D dels laboratoris Almirall.  ARXIU

Com generar i finançar els nuclis d'innovació

La qualitat de l'educació comença en els primers anys de la vida escolar.  ARXIU /JOSEP LOSADA

L'educació de qualitat no s'improvisa

La inversió, tant la pública com la privada, és clau per fomentar la recerca.  ARXIU /QUIM PUIG

La recerca, vital peR Al futur

La recerca i la innovació són clau per desenvolupar l'economia del coneixement.  ALBERT SALAMÉ

Coneixement i indústria

Tasques de control i precisió d'un laboratori.  ARXIU

Transferència tecnològica

El coneixement generat a la universitat i els centres de recerca s'incorpora a l'economia.  ARXIU

La universitat i l'empresa