Enric I. Canela

Enric I. Canela

Compartiments del coneixement

On és el coneixement?

La universitat secular

Universitat dins l’empresa

Sense vocacions científiques, país de serveis

Investigadors en la misèria

Legislar per a l’economia del coneixement

Titulats universitaris ‘prêt-à-porter’

La legislatura de la Ciència Oberta