Franc Ponti

Franc Ponti

Invertir en innovació

Temps BANI i lideratge

Novetats sobre el cervell

Avaluem els caps?

Adeu-siau, mestre De Bono!

Carta oberta als polítics que parlen d’innovació

Moure’s per crear

Fem un Sprint?

Teletreball, ara sí?