Josep Soler Albertí

Josep Soler Albertí

Tribuna

Un primer però insuficient pas cap a la inclusió financera

Final d’any en un món fràgil

El continu i inadvertit empobriment europeu

La intel·ligència artificial i la inversió

Cara i creu de la remuneració dels dipòsits

Més regulació financera a falta d’autoregulació

Mals temps per a la llei de l’oferta i la demanda

Banquers i supervisors, bons i dolents

La renda fixa: oportunitat i risc