Josep Soler Albertí

Josep Soler Albertí

La temptació es disfressa d’endeutament sense cost

Un any i una dècada millors de l’esperat

Perspectives frívoles i populistes per a la política

El llegat de Draghi: independència i sobirania

Incerta gravetat de la reculada econòmica

Mercat de l’art, inversió alternativa?

Els efectes de no estalviar

Nova legislatura, quina economia?

Comportaments i biaixos a l’hora d’invertir