Josep Soler Albertí

Josep Soler Albertí

l’‘annus horribilis’ de les borses

Que ve l’euríbor ferotge!

Temps complicats per aconsellar com invertir

Picar pedra contra l’estagflació

És la política, estúpid!

Exclusió financera, societat despectiva

La “dolenta” de la trama econòmica

13 claus per a la inversió el 2022

Alfabetització financera en pimes