Josep Soler Albertí

Josep Soler Albertí

Mals temps per a la llei de l’oferta i la demanda

Banquers i supervisors, bons i dolents

La renda fixa: oportunitat i risc

Les cues al Banc d’Espanya

Reformes que ningú vol esmentar ni portar a terme

Incertesa i desorientació per al 2023

l’‘annus horribilis’ de les borses

Que ve l’euríbor ferotge!

Temps complicats per aconsellar com invertir