Josep Soler Albertí

Josep Soler Albertí

La intel·ligència artificial i la inversió

Cara i creu de la remuneració dels dipòsits

Més regulació financera a falta d’autoregulació

Mals temps per a la llei de l’oferta i la demanda

Banquers i supervisors, bons i dolents

La renda fixa: oportunitat i risc

Les cues al Banc d’Espanya

Reformes que ningú vol esmentar ni portar a terme

Incertesa i desorientació per al 2023