Maribel Berges

Maribel Berges

“Houston, tenim un problema”

Aquesta frase ens va quedar gravada des de la pel·lícula Apol·lo 13, que explicava la història de l'expedició lunar que va estar a punt d'acabar en tragèdia. Tanmateix, la pel·lícula tenia altres...

Innovació i geoestratègia

Aquest estiu hem viscut diferents crisis (Ucraïna i Orient Mitjà) que tornen a posar en relleu la dependència europea en temes energètics i la debilitat manifestada per la UE per respondre coordinadament...

L'estratègia industrial de Catalunya

Darrerament s'ha presentat en públic la nova estratègia industrial de Catalunya, fet que és realment positiu perquè comença a demostrar que el govern entén que la recuperació econòmica i la prosperitat...

Símptomes positius a l'ensenyament

Acaba el curs i com altres anys les proves de competències bàsiques dels alumnes de 6è de primària no han estat al nivell que voldríem. Aquests i altres indicis ens confirmen que hi ha molts aspectes...

Encara més difícil: la recerca aplicada

Si darrerament vam comentar la dificultat de conciliar els diferents objectius i llenguatges del món de la recerca acadèmica i el món de l'empresa, encara cal afegir la complexitat que representa el...

De la ciència al mercat, per què és tan difícil?

Sovint llegim notícies d'innovacions tecnològiques que haurien de canviar la nostra manera de viure i a la pràctica no les podem utilitzar a la vida diària: des de l'aprofitament de fonts energètiques...

Promovent la innovació privada des del sector públic

Els indicadors econòmics mostren sistemàticament que el nostre país està lluny de complir els objectius europeus d'inversió en I+D, i també que la inversió pública, tant en els anys de bonança...

La paradoxa europea

Es coneix com la paradoxa europea en innovació el fet que a Europa es patenten i es transfereixen al mercat menys tecnologies que als Estats Units, malgrat que el nivell de recerca d'excel·lència és...

Volta i el model

Pavia és una ciutat de 70.000 habitants a uns 30 quilòmetres al sud de Milà. Una ciutat agradable, travessada per un riu, amb un clima mediterrani, com qualsevol de les nostres ciutats. La Universitat...