Oriol Amat

Oriol Amat

El sector agroalimentari: potent però desconegut

El sector agroalimentari català, que inclou el sector primari (agricultura, ramaderia i pesca) i la indústria agroalimentària, és un gran desconegut, com es posa de manifest en un recent informe del...

Estat del benestar i procés català

Una de les preguntes que es fa molta gent és com pot afectar una eventual independència en l'estat del benestar. És un tipus de qüestió amb què es mira de saber si una Catalunya independent podria...

Enfortint el cooperativisme

El nostre sistema econòmic viu un moment complicat com a conseqüència de les penúries de l'anomenat primer sector (sector públic) i les desigualtats i injustícies que genera massa sovint el segon...

Febleses de l'economia catalana

Fa unes setmanes, en aquesta mateixa tribuna destacava alguns punts forts de l'economia catalana, com la situació geogràfica, la qualitat de vida, la diversificació amb un pes important de l'indústria...

Punts forts de l'economia catalana

Estem molt acostumats al seguiment del dia a dia i, per això, a vegades convé veure com estem des d'un punt de vista més estructural. Avui recordarem alguns dels punts forts de l'economia catalana.Per...

Informar ‘versus' manipular

El Codi Europeu de Deontologia del Periodisme del Consell d'Europa de 1993 indica que la funció del periodisme no és crear opinió pública sinó transmetre informació al ciutadans, que és un dret...

Augmentant els ingressos amb serveis extres

Cada cop és més complicat generar riquesa. Això explica que en moltes empreses es posin en marxa solucions creatives per augmentar els ingressos. Algunes empreses estan aconseguint ingressos extres...

El filó dels segments desatesos

En aquests moments en què costa tant incrementar els ingressos, hi ha empreses que saben identificar segments de clients que no són atesos per cap empresa. Es tracta d'espais de mercat que no tenen la...

La força de la humilitat

Quan s'analitzen els trets diferencials de les organitzacions que tenen èxit, ens trobem sovint una sorpresa: els seus líders no són persones arrogants. Al contrari, són persones amb un nivell d'humilitat...