Franc Ponti

Franc Ponti

Instagram va néixer com un sistema de localització que va derivar en una xarxa social de fotos.  REUTERS

La filosofia Lean

Què passaria si els diaris estiguessin escrits per nens? Serien més justos i més objectius?  ARXIU/JOSEP LOSADA

Què passaria si...?

Un grup de sindicalistes reunits amb la Generalitat.  ARXIU

Negociacions innovadores

L'empresa catalana Urbiòtica ven sensors per gestionar els aparcaments en superfície.  ARXIU

Tot està ja inventat?

Una aula de l'escola Jesuïtes Educació de Barcelona, que innoven en l'aprenentatge a partir de grups de cinc o sis alumnes.  ARXIU

Innovem per als nostres fills?

Molts creadors han utilitzat els efectes de les drogues, com ara The Beatles, que van experimentar amb l'àcid lisèrgic.  ARXIU

Estats alterats de consciència

Josep Lagares, director general de Metalquimia, s'inspira manipulant un Ball of Wacks.  ARXIU/MANEL LLADÓ

Qui té la culpa de no innovar?

Hotel ideat pel col·lectiu de dissenyadors Penda i basat en mòduls fets de bambú que s'integren en els arbres.  ARXIU

Hotels que innoven

És important treballar els colors abans d'una sesió creativa.  ARXIU

Bany de colors