Identificació

Per què us heu de verificar?

  • Per gaudir dels avantatges de ser un lector verificat.
  • Perquè volem minimitzar la suplantació d'identitat.
  • Per millorar la qualitat global dels comentaris.
  • Mostrant el nom d’usuari i població som més transparents i els comentaris estan fets amb més responsabilitat.
Verificat

No sóc subscriptor i vull verificar-me

Pagament
únic per només
1
 

Els lectors verificats podran fer comentaris a les notícies, enviar cartes al director, fotos i rebre ofertes i promocions.

Per què cal verificar-se?

Per què cal pagar 1 euro?

Sóc subscriptor i vull verificar-me

Els subscriptors poden ser usuaris verificats només activant el seu contracte de subscripció.

Per gaudir dels avantatges com a subscriptor és necessari que activis el teu contracte facilitant-nos el número de contracte i el NIF o DNI de la subscripció.

Activa la subscripció

Opcions de registre i subscripció El Punt Avui

Un cop registrat, podràs participar als webs de L’Econòmic, El Punt Avui, i L'Esportiu, i rebràs promocions i ofertes.

Lector
registrat
Gratuït
Lector
verificat
1
pagament
únic
Subscriptor
digital
48
l'any
paper L'Esportiu
181
l'any
papeR EL PUNT AVUI
517
l'any

Avantatges de ser subscriptor:

         
Rebre titulars per correu-e.
Rebre promocions i ofertes.
Participació: enviar fotos i cartes al director.
Llegir notícies al web.
5 notícies al mes
5 notícies al mes
Participació: escriure comentaris a les notícies.  
5 notícies al mes.
Rebre alertes de notícies comentades.  
Accedir a l'edició impresa per mòbils i tauletes
Disponible en dispositius Android, iPad i iPhone.
5 descàrregues gratuïtes
5 descàrregues gratuïtes
Accedir a l'edició impresa en PDF des del web.    
Accedir a L'Esportiu en format web i PDF.    
Gaudir de descomptes del Club del Subscriptor
Cultura, espectacles, cinema, esports i altres productes i serveis.
     
Rebre l'edició en paper del diari a casa.
També amb L'Esportiu i L’Econòmic.