Focus

La inversió en recerca a Catalunya

La tisorada en R+D amenaça el futur científic

El govern espanyol ha retallat un 25% el pressupost per a recerca i innovació, el que pot fer perdre una nova generació de científics i fa perillar la continuïtat de molts projectes Els investigadors busquen noves vies de finançament per sobreviure

Una vista de l'àrea del districte 22@ i l'àrea Fòrum

La reducció és possible

Al país es desenvolupen diversos projectes d'eficiència energètica que demostren la conveniència, tant en el camp de la indústria com en la gestió d'edificis, d'aplicar models per anar-ne reduint els consums

La Gran Recapte d'Aliments de novembre passat.  ARXIU

Ajudar més gent amb menys diners

Les entitats d'ajuda social temen per la seva continuïtat a conseqüència de la disminució del finançament públic i privat

Menjador social Caliu de Barcelona.  R. RAMOS

Qui no és pobre s'ha empobrit

Unes 160.000 persones no reben cap prestació social i 25.000 famílies viuen amb menys de 400 euros al mes. Unes 225.000 famílies catalanes tenen tots els membres a l'atur i més d'una tercera part dels desocupats ja no cobren el subsidi

Josep Oriol Pujol.

Les entitats socials són promoció econòmica

Habitualment es pensa en les entitats socials (associacions, fundacions, ONG) com aquelles organitzacions no gaire grans que apleguen les persones preocupades per una qüestió d'interès general o les...

Vista aèria d'una explotació de gas natural no convencional a l'estat d'Alaska, als EUA  ARXIU

Una cruïlla energètica

Els experts posen en qüestió que les previsions d'una edat d'or del gas es puguin complir. El ‘boom' de gas d'esquist, o shale gas, que ha tingut lloc als Estats Units és difícil de replicar a Europa

El gas passa de l'expansió a la compressió

El daltabaix de la demanda fa que en el sector del gas hi hagi el risc de tenir un dèficit sistèmic que en condicioni la futura expansió. El sector demana que es reconegui la contribució a la seguretat del sistema dels cicles combinats. Els punts claus de futur són la connexió amb Europa i crear un ...

Catalunya i el Pais Basc, en xifres

El concert sí, però també la indústria

El manteniment del pes industrial ha fet reforçar l'economia basca en l'última dècada, mentre que a Catalunya s'hi ha produït una terciarització amb activitats de menys valor

Desequilibri de balances fiscals

L'administració basca decideix com es gasten el 89,5% dels impostos estatals, i la Generalitat només ho pot fer amb un 38,8%

Qui fa la llei la paga, al País Basc

Catalunya ha d'implorar al govern estatal que torni a fer bestretes del fons de competitivitat i que faci el favor de pagar les inversions que diu l'Estatut, mentre ha d'acceptar amb resignació pagar...

Les llotges de Catalunya

La Generalitat posa la lupa en les llotges

Una denúncia d'Unió de Pagesos sobre alteracions en el preu de l'avellana mou l'administració a obrir expedient a la Llotja de Reus. Ningú dubta de la funció útil de les llotges a l'hora de posar preus de referència, però es demana més precisió

“L'última pesseta que la guanyi un altre”

Saló de Cònsols de la Casa Llotja de Mar de Barcelona. Dimarts a les tres de la tarda en plena sessió de la Llotja del Cereal. Malgrat ser l'hora de dinar ningú sembla que tingui pressa. La paciència...

. PEP DUIXANS

Territori vedat als ordinadors

Les llotges arrosseguen molts tics del passat i són reticents a usar la tecnologia per fer-se més àgils, transparents i eficaces

Inauguració de la fabricació a Martorell del model Q3 d'Audi, empresa amb seu a Baviera.  JUANMA RAMOS

Cansats de ser solidaris per força

Catalunya i Baviera reclamen nous pactes fiscals que retallin la transferència de recursos als territoris amb menys recaptació. El dèficit fiscal català és pràcticament igual al que hi havia amb el sistema anterior

Constitució de la comissió sobre el pacte fiscal, el 3 de juny de 2011.  O. DURAN

La clau és tenir la clau de la caixa

A part de deixar més diners a Catalunya, el concert impediria que l'Estat pogués decidir si pagar quan toca o fer l'orni

Menys ajuntaments i més autònoms

L'Estat deixa de fer bestretes sobre el fons de competitivitat i no paga la disposició addicional de l'Estatut al·legant que no té diners. La Generalitat el tracta de deslleial, però fa el mateix amb...

Usuaris del metro adquireixen un bitllet en una màquina. arxiu

Atrapats per la xarxa del transport públic

En una dècada, el cost per desplaçament en el transport públic de la regió metropolitana ha passat de 0,67 a 1,34 euros. Els experts pensen que cal clarificar el finançament

Passatgers de l'autobús de Terrassa, en una parada.  ARXIU

Anul·lades una trentena de línies d'autobús a la segona corona de Barcelona

Els municipis volen més atenció econòmica de la Generalitat

Reducció del 80% en el transport als aturats amb ingressos baixos

Unes 200.000 persones en situació de desocupació i amb ingressos per sota del salari mínim interprofessional es podran beneficiar d'una reducció de fins al 80% a l'hora d'adquirir abonaments integrats...

Radiografia de les exportacions

El país necessita més exportadors

A Catalunya hi ha més de 40.000 empreses exportadores, però només 13.000 ho fan regularment. Una xifra que no varia en els últims cinc anys. El comerç exterior és des de fa dos anys el tractor de l'economia catalana. Els onze primers mesos del 2011 es van exportar més de 51.000 milions d'euros, gairebé un 16% més que el 2010...