Oriol Amat

Oriol Amat

Adaptant el model de negoci per tirar endavant

Opcions quan l'empresa es deteriora

L'afició pel catastrofisme

La difícil supervivència de les empreses en concurs

Per què unes firmes tanquen i altres no paren de créixer

Si regenerem la política recuperarem abans l'economia

Cal reactivació per augmentar el nombre d'empreses

Cal transformar el sector públic

Impactes de la independència per al teixit empresarial