Oriol Amat

Oriol Amat

Febleses de l'economia catalana

Fa unes setmanes, en aquesta mateixa tribuna destacava alguns punts forts de l'economia catalana, com la situació geogràfica, la qualitat de vida, la diversificació amb un pes important de l'indústria...

Punts forts de l'economia catalana

Estem molt acostumats al seguiment del dia a dia i, per això, a vegades convé veure com estem des d'un punt de vista més estructural. Avui recordarem alguns dels punts forts de l'economia catalana.Per...

Informar ‘versus' manipular

El Codi Europeu de Deontologia del Periodisme del Consell d'Europa de 1993 indica que la funció del periodisme no és crear opinió pública sinó transmetre informació al ciutadans, que és un dret...

Augmentant els ingressos amb serveis extres

Cada cop és més complicat generar riquesa. Això explica que en moltes empreses es posin en marxa solucions creatives per augmentar els ingressos. Algunes empreses estan aconseguint ingressos extres...

El filó dels segments desatesos

En aquests moments en què costa tant incrementar els ingressos, hi ha empreses que saben identificar segments de clients que no són atesos per cap empresa. Es tracta d'espais de mercat que no tenen la...

La força de la humilitat

Quan s'analitzen els trets diferencials de les organitzacions que tenen èxit, ens trobem sovint una sorpresa: els seus líders no són persones arrogants. Al contrari, són persones amb un nivell d'humilitat...

Senyals contradictoris al mercat de l'habitatge

Des de l'any 2008 les notícies sobre el mercat immobiliari han estat molt negatives i la baixada acumulada del preu de l'habitatge ja és del 28,8%, segons el Consell General del Notariat. Aquest percentatge...

Les cooperatives resisteixen més en períodes de crisi

En gestió d'organitzacions no hi ha fórmules infal·libles i les empreses no són eternes. Per tant, vagi per davant que també hi ha cooperatives que estan tenint dificultats. De tota manera, des que...

Competències específiques dels emprenedors

Calen més emprenedors, però emprendre no és gens fàcil. La prova és que d'acord amb el Global Entrepeneurship Monitor al nostre país només una de cada cent persones aconsegueix crear una empresa...