Josep Soler Albertí

Josep Soler Albertí

Aterrarem o ens estavellarem?

La paradoxa dels comptes que no s’haurien d’aprovar

Caputxeta estalviadora, que ve el llop?

L’estabilització de la inestabilitat

Frivolitat o inconsciència de la política

Propòsits econòmics de fi de curs

La corrupció ens roba

Detectant megatendències per invertir

‘Skin in the game’ o actuar jugant-se allò que és propi