Josep Soler Albertí

Josep Soler Albertí

Els efectes de no estalviar

Nova legislatura, quina economia?

Comportaments i biaixos a l’hora d’invertir

Notes per al laberint inversor

Pensions impagables

Les finances es fan sostenibles

Aterrarem o ens estavellarem?

La paradoxa dels comptes que no s’haurien d’aprovar

Caputxeta estalviadora, que ve el llop?