Oriol Amat

Oriol Amat

Estat del benestar i procés català

Enfortint el cooperativisme

Febleses de l'economia catalana

Punts forts de l'economia catalana

Informar ‘versus' manipular

Augmentant els ingressos amb serveis extres

El filó dels segments desatesos

La força de la humilitat

Senyals contradictoris al mercat de l'habitatge